Terug

Royal Van Zanten is trots lid van het CropXR programma

21 jul 2023

CropXR officieel van start met NWO-bijdrage van €15 miljoen
Nieuw instituut ontwikkelt ‘slimme veredeling’ voor meer weerbare, duurzame en klimaat-adaptieve landbouw

UTRECHT, 20 juli 2023 – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) draagt 15 miljoen euro bij aan een onderzoeksprogramma van CropXR naar ‘slimme veredeling’ voor weerbare gewassen. Het NWO-besluit is het startsein voor het nieuwe Nederlandse instituut, dat plantenbiologie, computationele werkingsmodellen en kunstmatige intelligentie gaat integreren in ‘slimme veredelingsmethoden’ om gewassen beter bestand te maken tegen klimaatverandering en minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen.

In CropXR werken vier Nederlandse universiteiten en tientallen bedrijven uit de Nederlandse plantenveredelingssector, biotechnologie en verwerkende industrie samen aan fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek, datacollectie en datadeling, onderwijs en het bevorderen van brede toepassing van de uitkomsten.

Meer duurzame en klimaatbestendige landbouw
“Dat NWO veel investeert in PlantXR, een cruciaal tienjarig onderzoeksprogramma van CropXR, geeft blijk van vertrouwen in de missie van het nieuwe instituut,” aldus Guido van den Ackerveken, wetenschappelijk directeur van CropXR. “Ik ben er heel trots op dat we een grote diversiteit aan partners hebben samengebracht in dit programma. Zowel de kennisinstellingen als de veredelingsbedrijven en groene sector voelen zich verbonden om bij te dragen aan onze missie: gewassen ontwikkelen die weerbaarder, duurzamer en beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Dankzij deze NWO-bijdrage kunnen we nu van start met het wetenschappelijke programma om deze enorme opgave samen tot een succes te maken.”

Miriam Luizink, voorzitter van de Programmacommissie van het Nederlandse innovatieprogramma KIC van NWO: “Met Langetermijnprogramma’s biedt NWO langdurige financiering voor strategisch onderzoek door publiek-private consortia. Substantieel geld, dat een krachtige stimulans voor de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld betekent. In dit geval zal PlantXR, als onderdeel van CropXR, mede daardoor zeer kansrijk zijn bij de ontwikkeling van veerkrachtige gewassen die ook in barre omstandigheden hun productiviteit op peil kunnen houden.”

Royal Van Zanten is als cofinancier nauw betrokken bij het CropXR instituut samen met industrie partners om robuuste chrysanten te ontwikkelen. “De start van CropXR is baanbrekend en het zal de laatste technologiën combineren van plant biologie, artificial intelligence en rekenmodellen.”, aldus Joost Kos, directeur Breeding & Development bij Royal Van Zanten.

Integratie van plantenbiologie, computationele werkingsmodellen en kunstmatige intelligentie
In het door NWO gecofinancierde onderzoeksprogramma gaan academische onderzoeksgroepen samen met Nederlandse plantenveredelingsbedrijven een ‘slimme’ methode ontwikkelen om gewassen sneller extra weerbaar te maken. Door moderne plantenbiologie op een innovatieve manier te integreren met kunstmatige intelligentie (AI) en computationele modellen, leren ze begrijpen en voorspellen hoe planten met een complex samenspel van erfelijke factoren stresscondities beter kunnen weerstaan. Met die kennis gaan ze van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaardere variëteiten ontwikkelen, die duurzaam kunnen worden geteeld. Met bestaande methoden zou deze ontwikkeling erg lastig zijn en veel langer duren. De te ontwikkelen ‘slimme veredeling’ zal worden toegepast in de traditionele plantenveredeling, maar mogelijk ook met behulp van nieuwe veredelingsmethodieken.

Ook data-infrastructuur, onderwijs, vermarkting en maatschappelijke dialoog
CropXR zal ook investeren in gedeelde data-infrastructuur en, samen met onderwijsinstellingen, in scholing en nascholing van professionals. Daarnaast gaat het actief bevorderen dat nieuwe ‘slimme veredeling’ in veel gewassen wordt toegepast. Hoe sneller veredelingsbedrijven zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen voor weerbare gewassen op de markt brengen, hoe eerder en meer boeren en tuinders, en uiteindelijk de consument, er baat bij zullen hebben. CropXR gaat samenwerking en dialoog aan met deze en andere belanghebbenden, zoals consumenten en milieu- en ontwikkelingsorganisaties in binnen- en buitenland.

Meer weerbaarheid dringend nodig
Snellere ontwikkeling van extra-weerbare (eXtra Resilient, XR) gewassen is wereldwijd noodzakelijk omdat veel gewassen mede onder invloed van klimaatverandering te maken krijgen met extremere omstandigheden (zoals hitte, droogte, wateroverlast en ziekteverwekkers). Tegelijk mogen boeren in de toekomst door strengere milieuregels minder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten om planten te beschermen. Alleen met sterkere gewassen kunnen land- en tuinbouw de komende decennia genoeg duurzaam verbouwde gewassen produceren.

Meer informatie en contact:

  • Zie voor meer informatie over CropXR de website van het nieuwe instituut: www.cropxr.org.
  • Contactadres: info@cropxr.org.

 

Over het CropXR-consortium
CropXR is een initiatief van vier kennisinstellingen (Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en Research, de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft) en Plantum, de koepel van ongeveer 250 in Nederland gevestigde producenten van plantaardige uitgangsmaterialen die samen wereldwijd marktleider zijn in de export van groentezaden, pootaardappelen en siergewassen.

Naast de financiële bijdrage uit het NWO Langetermijnprogramma, ontvangt CropXR financiering uit het Nationaal Groeifonds (NGF). Het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingediende programma CropXR werd eerder al door NGF gehonoreerd. Tevens dragen de Foundation for Food & Agricultural Research (FFAR) en de private partijen financieel bij aan de ontwikkeling van weerbare gewassen.

CropXR gaat helpen de agrarische productie in de toekomst minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering en minder afhankelijk van kunstmest en chemische pesticiden, en creëert daarmee ook groeikansen voor de betrokken sectoren in Nederland.

Aan het werk van CropXR nemen naast kennisinstellingen tientallen publieke en private partners deel, waaronder ‘groene hogescholen’, biotechnologiebedrijven, verwerkende industrie en grote en middelgrote plantenveredelingsbedrijven.

Over Van Zanten Breeding
Van Zanten Breeding, onderdeel van Royal Van Zanten,  is een internationale leider in veredeling en vermeerdering van snijbloemen (Alstroemeria, Charmelia®, Statice, Freesia, Chrysant en Bouvardia) en potplanten (Aster, Alstroemeria, Celosia, Chrysant en Multiflora). Onze gezamenlijke missie kan worden gedefinieerd door vijf waarden die onze bedrijfscultuur vertegenwoordigen:  Passie, Kwaliteit, Elke dag beter, Ambitie en Koninklijk. Deze laatste waarde is geïnspireerd op de koninklijke onderscheidingen die het bedrijf in 1901 kreeg. Vandaag de dag staat de waarde voor klantgerichtheid en het respect dat we hebben voor de mensen om ons heen. Royal Van Zanten heeft meer dan 1000 medewerkers die werken vanuit onze thuisbasis in Nederland en in onze internationale veredelings- en productielocaties in Oeganda, Zuid-Afrika en Colombia.

Meer Nieuws