Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie over onze producten. De specificaties geven slechts een indicatie over de eigenschappen van de beschreven rassen. Royal Van Zanten accepteert dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. De informatie en afbeeldingen op deze website hebben betrekking op rassen die zijn geteeld onder optimale teeltomstandigheden in Nederland. Teeltresultaten van onze rassen kunnen worden beïnvloed door teeltwijze, behandeling en omgevingsfactoren.

© 2018 Van Zanten Breeding B.V., Rijsenhout – NL
Zonder onze schriftelijke toestemming mag van deze website niets worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op enige andere wijze.