Terug

Een kijkje in de wereld van het opslaan en bewaren van bloembollen

10 jul 2019

Aan het goed opslaan en bewaren van bloembollen zitten regels. Joost Bakker van Van Zanten Flowerbulbs weet dit als geen ander. 17 jaar geleden is hij bij Royal Van Zanten binnengekomen en in de loop van de tijd is hij zich gaan richten op het bewaren en prepareren van bloembollen. Zo is hij ieder jaar verantwoordelijk voor de bewaring van miljoenen bloembollen.

Deze verantwoording begint bij het opslaan en bewaren van bloembollen in de aanwezige koelcellen op het bedrijf. Van binnenkomst tot vertrek. Joost: ‘Ondanks dat deze koelcellen computer gestuurd zijn, is en blijft het mensenwerk, een “fingerspitzengefühl” die ik door de jaren heen heb ontwikkeld.’ Maar hoe gaat het er in de praktijk aan toe? Een kijkje in de wereld van het opslaan, bewaren en prepareren van bloembollen. Laten we beginnen met de zomerbollen (tulpen en bij-goed).

Fysieke rondes. Tweemaal daags zeven dagen in de week worden er door Joost en zijn collega’s fysieke rondes langs iedere koelcel gelopen. Naast het controleren op temperatuur en luchtvochtigheid, vinden er ook controles plaats op ethyleen in de lucht. Te veel ethyleen in de lucht houdt in dat er zure bollen in de cel aanwezig zijn. Zodra dit geconstateerd wordt, wordt de partij bollen direct apart gezet.

Joost in één van de koelcellen bij Van Zanten Flowerbulbs (Hillegom)

Externe factoren. Bij bovengenoemde controles wordt er ook gelet op externe factoren. Zo hebben wind, temperatuur en luchtvochtigheid invloed op het klimaat in de koelcel. Deze externe factoren kun je positief beïnvloeden door de besturing op de koelcel. ‘Sommige telers zijn bang voor een bepaalde luchtvochtigheid in de koelcellen. Bij zomerbollen zoals tulpen is dit niet iets waar je snel bang voor hoeft te zijn.’ Wat wel erg belangrijk is, is dat bollen niet in de ‘stress’ raken. Om dit te voorkomen, zorg je voor een constante bewaartemperatuur zonder schommelingen. Gedurende het seizoen wordt de temperatuur geleidelijk aangepast. Een tweede belangrijk punt is: aan het begin van het seizoen niet te veel handelingen met de bol verrichten. Ook dit kan namelijk stress veroorzaken. Het beste is om dit puur tot de basis te houden. En de overige handelingen naar het einde van het seizoen te verplaatsen.

Lucht. Wat niet vergeten mag worden is: verse lucht. Verse lucht is erg belangrijk in de koelcellen, dit wordt via kleppen geregeld. Joost: ‘Te veel verse lucht in de cellen zorgt voor het uitdrogen van bloembollen. Bij te weinig verse lucht kan er teveel ethyleen in de koelcellen ontstaan waardoor er weer ethyleenschade kan optreden. Al met al het regelen van verse lucht via de aanwezige kleppen luistert erg nauw.’ Dit jaar gaan we het ethyleen in de cel analyseren, dit door middel van een ‘gas analyser’. Al deze waarden worden centraal gemeten, geanalyseerd én opgeslagen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij nog beter sturen en actie ondernemen. Daarnaast worden ook de ventilatiekleppen in de cel aan de hand van deze ‘gas analyser’ aangestuurd. Er wordt dus direct gereageerd als dit nodig mocht zijn. Dit is natuurlijk weer een prachtige stap in het verbeteren van deze tak van het bedrijf én het verhogen van de kwaliteit. De lat wordt dus weer een beetje hoger gelegd.

Ontwikkelstadium. Bij tulpenbollen worden verschillende temperaturen aangehouden. Voor de bloemontwikkeling in de bol wordt er gestart met een warme temperatuur. Voor het instellen van de juiste temperatuur moet altijd eerst het ontwikkelstadium van de bloem bepaald worden. We spreken van een stadium: I, II, P1, A1, A2 en G. ‘Want alleen met deze informatie kan je de juiste temperatuur van én de duur in de koelcel bepalen.’

‘Uitgangspunt bij het opslaan, bewaren en prepareren van bloembollen is natuurlijk altijd de kwaliteit op een niveau te krijgen en te behouden zodat we de juiste kwaliteit aan de klanten leveren. Mijn uitdaging, mijn passie,’ sluit Joost af.

 

 

 

Meer Nieuws