Terug

Leliebollen uit Nieuw Zeeland

31 jul 2019

In 1996 plantte Royal Van Zanten de eerste leliebollen in Nieuw Zeeland. Na 4 jaar verhuizen de ‘kraam’ en de medewerkers van Van Zanten Flowerbulbs NZ naar een nieuwe plek op het Zuidereiland. Het dorp Rakaia in de regio Canterbury om precies te zijn. Onze leliebollen worden geteeld door 2 contracttelers waarmee wij al jarenlang samenwerken. De verwerking, het inpakken, preparatie, opslag en export van de bollen vindt plaats door ons eigen team van Van Zanten Flowerbulbs NZ in Rakaia. Met Oceanië en Azië als grootste afzetgebied. De reden dat Royal van Zanten in Nieuw Zeeland een teeltlocatie heeft, is het leveren van verse kwalitatieve bollen aan onze klanten in de maanden september tot maart.  Dit in aanvulling op de beschikbare noordelijk halfrond leliebollen. Sinds 2015 is Cees Prins, General Manager,  verantwoordelijk voor de gehele operatie in Nieuw Zeeland.

Team. Het team bestaat uit 8 vaste collega’s, een groep (Nieuw Zeelandse) collega’s die in het oogstseizoen altijd terugkomen, dit aangevuld met een groep die bestaat uit voornamelijk “backpackers”. ‘Het mooie van mijn werk is dan ook om met zo’n gemixt team ieder seizoen onder tijdsdruk onze doelen te halen’, vertelt Cees. ‘Dit is mijn passie en geeft mij ook een enorme drive.’ Naast het halen van het  hoofddoel: gezonde bollen leveren die op tijd zijn ingepakt en opgeslagen, heeft Cees ook een persoonlijk doel. Dat is kennisoverdracht aan alle medewerkers. ‘Hoewel Nieuw Zeeland een prachtig land is om te wonen, is en blijft Nederland toch mijn land. Mijn doel is dan ook dat in 2020 Jan Jaap Boon het stokje van mij in Nieuw Zeeland overneemt. Jan Jaap is nu bijna een half jaar bij mij in Nieuw Zeeland, ik heb dus ruim de tijd om hem in te werken. En gezien zijn ervaring in de sector heb ik er meer dan vertrouwen in dat het bedrijf bij hem in goede handen is. Nieuw Zeeland is voor mij een prachtig avontuur, maar het is belangrijk dat de jongere generatie het stokje overneemt. Verjongen is altijd belangrijk voor het krijgen van nieuwe inzichten en de continuïteit van het bedrijf.’

Cees (rechts) draagt symbolisch de sleutel over aan Jan Jaap (links). Jan Jaap zal in 2020 de locatie in New Zeeland gaan leiden.

Samenleving. In Nieuw Zeeland is het gebruikelijk dat je als bedrijf iets terug doet voor de samenleving, dit zit echt in de cultuur. Wij hebben ervoor gekozen om iets terug te doen voor de lokale gemeenschap van Rakaia. Als doel steunen wij de regionale Lions Club. Zo schenken wij hen  jaarlijks een X aantal bollen. Deze bollen worden door de leden van de Lions Club verkocht en de opbrengst gaat dus zoals eerder gezegd terug naar de lokale gemeenschap. Wij hebben het hier over een bedrag van 25 tot 30.000 NZD, omgerekend is dat zo een 15 tot 20.000 euro.  Ik ben dan ook erg trots op het feit dat Van Zanten Flowerbulbs NZ iets terug kan doen voor de Rakaia gemeenschap.

Verschillen. Behalve de tegengestelde groeiseizoenen tussen Nederland en Nieuw Zeeland en de verschillen in cultuur, zijn er nog meer verschillen tussen beide locaties. 2 voorbeelden om dit te illustreren.

Vorstbestrijding. Zo worden de kale schubben in Nederland tegen de vorst beschermd met vliesdoek. Om het gewas hier (in Nieuw Zeeland) te beschermen tegen vorst worden helikopters ingezet. De helikopters vermengen de koude lucht aan de grond met de warme lucht van boven de grond.

Verwerken van bollen. De volgorde van het verwerken van bollen is anders. In Nieuw Zeeland doorlopen de bollen de volgende 5 stappen:

  1. Pluizen
  2. Schoonspoelen in de procesgang export
  3. Drogen voor de droogwand
  4. Tellen
  5. Na een aantal dagen, de bollen inpakken en klaarmaken voor transport

 

In Nederland echter worden de bollen eerst: geplozen, geteld en daarna – voor het inpakken – worden de bollen bestemd voor de export schoon gespoeld.

Winterplanting. Binnen Van Zanten Flowerbulbs NZ telen wij  het plantgoed op vanuit kale schubbenteelt. Wij rooien en verwerken dit plantgoed in mei en juni. Door de gunstige klimatologische omstandigheden in Rakaia kunnen wij in ons teeltgebied het plantgoed weer in juni en juli terug planten. Middels deze “winterplanting” bewaren wij de plantgoed bolletjes niet lang in onze cellen en hebben wij een lang groeiseizoen voor het leverbaar gewas.

Toekomst. De komende jaren blijft Royal Van Zanten zeker in Nieuw Zeeland leliebollen telen. Wij hebben in ieder geval geen plannen om weg te gaan, zegt Cees.’ Afgelopen april zijn alle droogwand in de schuur vervangen voor een nieuwe wanden en nieuwe ventilatoren. Natuurlijk zullen er nog meer zaken in de toekomst gaan veranderen en investeringen zullen moeten worden gedaan ten behoeve van het milieu en zeker ook om arbeidskosten te besparen. Maar wat precies…? Dat blijft nog even toekomst!

Meer Nieuws