Royal Van Zanten is met haar 2 productlocaties in Oeganda en 1.200 medewerkers toonaangevend op het gebied van human capital. Dat wij dit goed doen blijkt uit het feit dat wij in 2018 de Zilveren Award voor Exportbedrijven in ontvangst mochten nemen.


Pilaar voor de samenleving

Met een breed scala aan sociale voorzieningen zijn wij een belangrijke pilaar voor de Oegandese samenleving in de regio’s van productielocaties. Naast een eerlijk inkomen investeren wij in: gezondheidszorg, kinderopvang, micro krediet, vervoer, sport en scholing van onze werknemers.

De beweegreden hiervoor is glashelder. Wij zijn graag een bloeiende organisatie én omgeving. Wij nemen onze mensen serieus en dat maakt ons bedrijf een aantrekkelijke werkgever.

Verbindende functie van sport
Sport smelt organisatie, medewerkers en omgeving tot een ware community. Dat maken de sporttrainingen en -competities van ongekende waarde voor de: interne sfeer, motivatie, gezondheid en binding met de lokale leefomgeving van de Royal van Zanten steklocaties.

(Ver)rijken van perspectief
Door letterlijk te investeren in medewerkers met behulp van microkrediet, gaf het medewerkers de mogelijkheid om eigen grond, of een huis te kunnen kopen of schoolgeld te betalen. Het geeft de medewerkers meer zekerheid én meer kansen.  Ook biedt de werkgever kleine leningen, waarmee medewerkers dromen realiseren, zoals het starten van een eigen business. Zo begon een werkneemster haar eigen designbedrijf en maakt zij nu prachtige ontwerpen en drukwerk. Microkrediet geeft de lokale omgeving zekerheid én kansen.

Milieu
Een kijkje op de stekkwekerijen werpt een scherpe blik op belangrijke duurzame certificeringen als MPS GAP, ABC level 1 en Socially Qualificed in de praktijk.

Omgevingsvriendelijke telen
Naast traceerbaarheid van de handel, veiligheid medewerkers en hygiëne heeft omgevingsvriendelijk telen een belangrijk aspect op de productiekwekerijen in Kampala en Wakiso. Scouts checken zes dagen in de week de gewassen in de broeikassen op insecten, schimmels en virussen. Dit gebeurt bed voor bed. Op basis van de aanwezigheid van ‘vijanden’ en de gezondheid van de Chrysant of Celosia wordt een zeer gericht een bestrijdingsschema gemaakt. Deze manier van telen – met name de invulling van de methode van gewasbescherming – maakt Royal Van Zanten een duurzame koploper. Ook door biodiversiteit in oogschouw te nemen legt de organisatie grote nadruk op het zogeheten Integrated Pest Management (IPM): een methode waarin duurzaam en omgevingsvriendelijke telen een grote pijler is.


No waste
Ook de plasticafvalstroom van Royal Van Zanten is gereduceerd tot nul. Een lokale ondernemer reduceert het plastic van de stekkwekerij tot duurzame bouwmaterialen. Het samenwerken met de lokale samenleving en tegelijkertijd recyclen van materialen werpt zijn vruchten af.